» راهنمای نگارش مقالات ویژه نهمین کنفرانس بین المللی برند
راهنمای نگارش مقالات ویژه نهمین کنفرانس بین المللی برند
راهنمای نگارش مقالات ویژه نهمین کنفرانس بین المللی برند
 

1- پذیرش مقالات رسیده به دبیرخانه کنفرانس نهم، به روش های زیر امکان‌پذیر است:
 

       ·    پذیرش چکیده مقاله

       ·    پذیرش اصل مقاله برای چاپ در کتابچه مقالات

       ·    پذیرش اصل مقاله برای چاپ در کتابچه مقالات و ارائه به صورت شفاهی

 

 2- مقالات ارائه شده بایستی فقط برای ارائه در کنفرانس بین المللی برند تهیه گردیده و قبلا در هیچ نشریه و یا کنفرانسی ارائه نشده باشند.

 3- کنفرانس بین المللی برند و برگزارکنندگان آن، نسبت به تامین و حفظ حقوق معنوی نویسندگان مقالات، پایبند خواهد بود.

 4- پذیرش مقالات تنها در صورت احراز شرایط و فرمت‌های محتوایی و نگارشی کنفرانس بین المللی برند صورت می‌پذیرد.

 5- ارائه مقالات تنها به دو زبان انگلیسی و فارسی مجاز خواهد بود. در صورت تهیه مقاله به زبان انگلیسی، ارائه‌‌دهنده مقاله باید آمادگی ارائه مقاله به زبان انگلیسی را نیز دارا باشد و ارسال چکيده فارسي نیز الزامي ‌است.

 6- کلیه مقالات باید به صورت الکترونیکی و در دو فرمت MS Word وPDF Acrobat  و حداکثر در 8 صفحه ارائه گردد.

 7- مقالات دريافتي پس از بررسي اوليه به تشخيص اعضای کميته علمي براي اعضای کميته داوران کنفرانس ارسال مي‌شود.

 8- مقالات پذیرفته شده در کتاب و درج در لوح فشرده کنفرانس و در صورت تایید به صورت شفاهی ارائه خواهند شد.

 9- فایل مربوط به ارائه مقالات پذیرفته شده باید طبق زمانبندی اعلام شده  پیش از برگزاری کنفرانس، جهت تایید به کمیته علمی ارسال شود.

 10- نویسندگانی که چکیده مقاله آنها در کنفرانس تأیید شده است، اما اصل مقاله آنها پذیرفته نشود، در صورت ثبت‌نام در کنفرانس، گواهی رسمی پذیرش چکیده مقاله را دریافت خواهند کرد.

 11- در صورت ثبت نام همه نویسندگان یک مقاله در کنفرانس، به هر یک از نویسندگان مقاله، گواهی پذیرش مقاله ارائه می‌گردد، در صورت ثبت نام تنها یک نفر از نویسندگان، یک گواهی پذیرش اعطا می‌گردد.

 12- در صورتی‌که مقاله پذیرفته شده به صورت ارائه شفاهی، در کنفرانس توسط نویسندگان مقاله به هر دلیلی ارائه نگردد، گواهی ارائه شفاهی به نویسنده اعطا نخواهد شد.

 13- چاپ مقاله پذیرفته شده در کتابچه مقالات جزئی از خدمات کنفرانس به ثبت نام کننده در کنفرانس تلقی می‌شود و در صورت عدم ثبت نام حداقل یکی از نویسندگان مقالات در کنفرانس، مقاله مورد اشاره از لیست مقالات کتابچه حذف می‌شود.

 14- هزینه ثبت نام برای نویسندگان مقالات مشمول افزایش زمانی ناشی از تأخیر در ثبت نام نخواهد بود.

 15- آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس تاریخ 1 اسفند 1393 تعیین شده است و به جهت زمان مورد نیاز برای چاپ کتابچه مقالات و سایر موارد قابل تمدید نمی‌باشد.

 16- یکی از مواردی که در ارزیابی مقالات برای ارائه به نشریات همکار کنفرانس مؤثر است، ارائه مقاله به زبان انگلیسی است.

 

 

دانلود فایل راهنمای نگارش مقاله