» کتاب نهمین کنفرانس بین المللی برند
کتاب نهمین کنفرانس بین المللی برند
 
جهت دریافت فرم های هزینه درج آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه و حامیان نهمین کنفرانس بین المللی برند اینجا کلیک کنید.
 


ردیف

 شرح  قیمت (ریال)
A
درج آگهی رنگی در پشت جلد
 40.000.000
B

درج آگهی رنگی  در صفحه دوم جلد
 20.000.000
C

 درج آگهی رنگی در صفحه سوم جلد
 20.000.000
D

 صفحه اول متن
 15.000.000
E

 صفحه آخر متن
 15.000.000
F

 پاورقی و نشانه (ده صفحه)
 15.000.000
G

صفحات اولیه
 10.000.000
H

 صفحات ماقبل آخر
 10.000.000
I

صفحات داخلی رنگی
 7.000.000


 کتاب مقالات بصورت جداگانه و الکترونیکی منتشر خواهد شد.