» شورای مدیران صنعت،تجارت و خدمات
شورای مدیران صنعت،تجارت و خدمات
اعضای شورای عالی مدیران صنعت، تجارت و خدمات
 
دبیر شورا: آقای دکتر علیرضا شاملی
 
- آقای مهندس امیر بابایی ( مدیر عامل هلدینگ تجاری دریا بندر ناب کیش )
- آقای مهندس میر عمادالدین آقایی ( مدیر عامل شرکت حایر پلاست )
- آقای مهندس مهدی توانا (مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت شهرکهای صنعتی تهران) 
- آقای یحیی صلواتی فرد (فوق لیسانس تبلیغات - مدیر عامل کانون هنر تهران)
- آقای رضا سلمانی ( فوق لیسانس تبلیغات - صاحب امتیاز کانون هنر تهران )
- آقای حمید اسفندیاری ( لیسانس موسیقی - مدیرعامل موسسه فرهنگی آوای باربد )
- آقای مهندس حسن نجفی ( مدیرعامل شرکت آریاناداده اندیشه )
   - دکتر رامین سمیع زاده ( دبیر انجمن مبلمان و دکوراسیون ایران و مدیرعامل شرکت نیروانا )