» حساب رسمی کنفرانس برند
حساب رسمی کنفرانس برند

حساب 1725.301.1025246.1 به نام کنفرانس برند- بانک توسعه تعاون شعبه غدیر ( شهران)

 

 

شبا : IR930220172503011025246001

 

و شماره کارت بانکی  5029081011607856 همان بانک به نام آقای علیرضا نجفی 

 

 

* تنها روش پرداخت بابت ثبت نام یا حمایت مالی یا سایر موارد تنها واریز به همین حساب کنفرانس یا صادر نمودن چک بانکی در وجه شرکت برگزار کننده - شرکت رهیافت - است و پرداخت نقدی به افراد یا واریز به حساب های دیگر پذیرفته نیست.