بانک قوامین

 بانک قوامین حامی کنفرانس برند  

همراه اول

 همراه اول حامی کنفرانس برند  

شرکت سیمان ایلام

 شرکت سیمان ایلام به جمع حامیان کنفرانس برند پیوست.  

کانون نگین تبلیغات

 کانون نگین تبلیغات به جمع حامیان کنفرانس برند پیوست.

شرکت فرادید آداک گستران

  شرکت فرادید آداک گستران حامی کنفرانس برند

نوین چرم

 نوین چرم حامی طلایی کنفرانس برند  

جمعيت كارآفرينان

 جمعيت كارآفرينان حامی استراتژیک کنفرانس برند  

مرکز آموزش بازرگانی

 مرکز آموزش بازرگانی حامی علمی کنفرانس برند