روزنامه فرهیختگان

  روزنامه فرهیختگان حامی رسانه ای کنفرانس برند

رادیو بازاریابی

     حامی رسانه ای نهمین کنفرانس برند

آی بازاریابی

    حامی رسانه ای نهمین کنفرانس بین المللی برند

ارانیکو

وب سایت ارانیکو حامی رسانه ای کنفرانس برند.    

آژانس تبلیغاتی آفیس

 آژانس تبلیغاتی آفیس حامی رسانه ای کنفرانس برند    

دنیای تبلیغات

دنیای تبلیغات حامی رسانه ای کنفرانس برند  

شادیاب

  وب سایت شادیاب حامی رسانه ای نهمین کنفرانس بین المللی برند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) حامی رسانه ای کنفرانس برند شد.  

نشریه نام و نشان تجاری ( برند )

  حامی رسانه ای نهمین کنفرانس بین المللی برند