بانک قوامین

 بانک قوامین حامی کنفرانس برند  

همراه اول

 همراه اول حامی کنفرانس برند  

خانه مطبوعات استانی دابی

  حامی رسانه ای نهمین کنفرانس بین المللی برند.

ادرو (شرکت شبکه راهکارهای کیمیا )

حامی نقره ای نهمین کنفرانس بین المللی برند

مجموعه ورزشی آفتاب فرمانیه

  مجموعه ورزشی آفتاب فرمانیه به جمع حامیان کنفرانس برند پیوست.

زمانک، شرکت آراتل هوشمند آفتاب

   حامی نقره ای نهمین کنفرانس بین المللی برند

مبلمان اداری آریکا

    حامی نقره ای نهمین کنفرانس برند

بیمارستان بانک ملی ایران

   بیمارستان بانک ملی ایران به جمع حامیان کنفرانس پیوست.

مدیریت توسعه و عمران فردوس

         مدیریت توسعه و عمران فردوس

شرکت تعاونی تامین کالای ایرانیان

    شرکت تعاونی تامین کالای خانوار ایرانیان به جمع حامیان کنفرانس برند پیوست.