» ارسال مقالات ویژه نهمین کنفرانس بین المللی برند
ارسال مقالات ویژه نهمین کنفرانس بین المللی برند
تاریخ ارسال مقالات
 
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 10 بهمن ماه 1393
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 بهمن ماه 1393 

 نحوه ارسال مقالات:
 
ارسال به صورت فایل با مشخصات ذکر شده در راهنمای ارسال مقالات به ایمیل info@iranbrandhouse.com ، موضوع ایمیل را به اینصورت درج فرمایید :  چکیده مقاله  و یا : اصل مقاله