فراخوان تقدیر از پروژه های مسئولیت پذیری اجتماعی

  فراخوان تقدیر از پروژه های مسئولیت پذیری اجتماعی   مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها یعنی چگونه از طریق کسب و کار مسئولانه ایجاد ثروت کنیم. بنابراین رفتارهای تجاری شرکت حوزه کارکنان،

عکس ها و ویدئو های منتخب کنفرانس

   عکس ها و ویدئو های منتخب روز اول و دوم کنفرانس برند  

تقدیر و تشکر

 اطلاعیه مدیرعامل شرکت پژوهشی رهیافت و  دبیر اجرایی کنفرانس

نهمین کنفرانس بین المللی برند افتتاح شد

  1393/12/05 - نهمین کنفرانس بین المللی برند افتتاح شد

اطلاعات روز دوم کنفرانس برند

  اطلاعات روز دوم کنفرانس برند  

اطلاعات روز اول کنفرانس برند

  اطلاعات روز اول کنفرانس برند    

اطلاعیه 6: تاریخ ارسال مقالات تمدید شد

    با توجه به استقبال گسترده علاقه مندان و دانشجویان و اساتید محترم، کمیته علمی تاریخ ارسال مقالات به شرح زیر تمدید شد.