حضور بزرگان در افتتاحیه

    نهمین کنفرانس بین المللی برند

نهمین کنفرانس بین المللی برند افتتاح شد

  1393/12/05 - نهمین کنفرانس بین المللی برند افتتاح شد

اطلاعات روز دوم کنفرانس برند

  اطلاعات روز دوم کنفرانس برند  

اطلاعات روز اول کنفرانس برند

  اطلاعات روز اول کنفرانس برند    

بانک قوامین

 بانک قوامین حامی کنفرانس برند  

شرکت سیمان ایلام

 شرکت سیمان ایلام به جمع حامیان کنفرانس برند پیوست.  

پیام سرکار خانم دکتر لاله افتخاری

 ریاست فراکسیون حمایت از مخترعان،نخبگان و اقتصاد دانش بنیان

جناب آقای دکتر علی محمد احمدی

 در شورای سیاست گذاری کنفرانس برند