شرکت فرادید آداک گستران

  شرکت فرادید آداک گستران حامی کنفرانس برند

نوین چرم

 نوین چرم حامی طلایی کنفرانس برند  

جمعيت كارآفرينان

 جمعيت كارآفرينان حامی استراتژیک کنفرانس برند  

حضور آقای بهرام رادان

    جایگاه هنرمندان در محبوبیت برندها

مرکز آموزش بازرگانی

 مرکز آموزش بازرگانی حامی علمی کنفرانس برند  

کارگاه هزارتوی مدیران برند

   سرکار خانم طناز همایونفر      

انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

  انجمن دوستی  ایران و تاجیکستان , همکار استراتژیک نهمین کنفرانس بین المللی برند

دکتر محمد پناهی

  رئیس کمیته برند گردشگری   

انجمن صنایع نساجی ایران

 انجمن صنایع نساجی ایران، حامی استراتژیک کنفرانس برند