برگزاری جلسه کمیته علمی

    کنفرانس خبری کمیته علمی نهمین کنفرانس برند

آسان پرداخت

   حامی طلایی نهمین کنفرانس بین المللی برند

وزارت صنعت،معدن و تجارت

     حامی استراتژیک نهمین کنفرانس برند

کارگاه تخصصی سوژه ای به نام غذا

  توسط اساتید مطرح عکاسی برند و دنیای مد

جناب آقای محمود صادقیان

   دبیر کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال برندینگ  

شادیاب

  وب سایت شادیاب حامی رسانه ای نهمین کنفرانس بین المللی برند.

مجموعه ورزشی آفتاب فرمانیه

  مجموعه ورزشی آفتاب فرمانیه به جمع حامیان کنفرانس برند پیوست.

دانشگاه آزاد اسلامی

    حامی علمی و معنوی نهمین کنفرانس بین المللی برند