پانل تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال برندینگ

    پانل تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال برندینگ

جناب آقای حسین جمشیدی لاریجانی

  جناب آقای حسین جمشیدی لاریجانی رئیس کمیته صنعت رسانه و برند  

تشکیل کمیته صنعت رسانه و برند

  تشکیل کمیته صنعت رسانه و برند.

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

    حامی استراتژیک نهمین کنفرانس بین المللی برند

اتحادیه پلاستیک اصفهان

  اتحادیه پلاستیک اصفهان حامی استراتژیک نهمین کنفرانس بین المللی برند شد

حضور آقای دکتر محسن رضایی

 دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) حامی رسانه ای کنفرانس برند شد.  

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    حامی استراتژیک نهمین کنفرانس بین المللی برند

استودیو برند C4

    حامی علمی و معنوی نهمین کنفرانس برند  

زمانک، شرکت آراتل هوشمند آفتاب

   حامی نقره ای نهمین کنفرانس بین المللی برند