توسعه صادرات و جذب سرمایه گذار خارجی

  ده روز حضور سرمایه گذاران خارجی و دیدار با حامیان نهمین کنفرانس بین المللی برند

نشریه نام و نشان تجاری ( برند )

  حامی رسانه ای نهمین کنفرانس بین المللی برند  

مبلمان اداری آریکا

    حامی نقره ای نهمین کنفرانس برند

تحقق رویکرد اصلی نهمین کنفرانس

    جلسات ویژه سرمایه گذار خارجی با حامیان کنفرانس برند

جناب آقای سید محمدعلی سیدابریشمی

 حضور جناب آقای سید محمدعلی سیدابریشمی به عنوان مهمان ویژه و سخنران پنل تخصصی برند مشترک...  

اعضای جدید شورای عالی مدیران

  بنا به پیشنهاد دبیر محترم شورای عالی مدیران جناب آقای دکتر شاملی...

سخنان دکتر سید رسول رنجبران

رویکرد نهمین کنفرانس بین المللی برند مدیریتی و اجرایی است...

برگزاری نمایشگاه آثار عکاسی مشاور هنری کنفرانس

    برگزاری نمایشگاه آثار عکاسی مشاور هنری کنفرانس

حضور سرمایه گذاران خارجی

    تحقق برنامه ها و اهداف نهمین کنفرانس بین المللی برند و حضور سرمایه گذاران خارجی