دکتر روحانی خواستار برندسازی محصولات

 دکتر روحانی خواستار برندسازی برای محصولات

جناب آقای دکترجوادی پویا

  مشاور عالی رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات بانکداری اسلامی صدر

گالری هنری آنت

حامی طلایی نهمین کنفرانس بین المللی برند

پایگاه تخصصی گردشگری ایران

  حامی رسانه ای نهمین کنفرانس برند پایگاه تخصصی گردشگری ایران    

نشست شورای دبیری علمی کنفرانس

    نشست شورای دبیری علمی کنفرانس

دکتر غلامرضا سلیمانی معاون سازمان صنایع کوچک

  رییس پانل تخصصی (تجربه موفق برند مشترک) در نهمین کنفرانس برند  

جناب آقای مهندس منصوری

    عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،