» خدمات کنفرانس برند
خدمات کنفرانس برند

خدمات قابل ارائه در نهمین کنفرانس بین المللی برند

طلایی

نقره ای

برنزی

ارزیابی اولیه توان نوآوری و خلاقیت شرکت توسط موسسه آلمانی

*

*

_

پخش برنامه زنده تلویزونی

*

*

_

مصاحبه رادیو ، تلویزیونی و مطبوعاتی بامدیریت شرکت

*

*

_

پخش تیزر تبلیغاتی برند حامی به مدت 30 ثانیه در فواصل برنامه

حداقل 4 نوبت

حداقل 2

_

اعلام نام برند و معرفی حامی توسط مجری برنامه

*

_

_

پخش لوگوی حامی روی پرده نمایش سالن

20 نوبت

6 نوبت

2 نوبت

درج شعار تبلیغاتی حامی در بیلبوردهای تبلیغات محیطی کنفرانس در سطح شهر تهران

*

_

_

درج لوگو ونام مشارکت کننده در بیلبوردهای تبلیغات محیطی کنفرانس در سطح شهر تهران

*

*

_

حضور در پروژه های بعدی و کنفرانس های تا پایان سال با تخفیف ویژه

*

*

_

اهدای تندیس کنفرانس و لوح تقدیر ویژه

*

*

*

اهدای تندیس ویژه و لوح تقدیر ویژه

*

_

_

ارائه فضای نمایشگاهی در بهترین مکانهای نمایشگاه جانبی

حداقل 18 متر

_

_

ارائه فضای نمایشگاهی در سالن های اصلی

*

*

*

قرار گرفتن لوگو حامی در استندها و بنرهای مستقر در محل برگزاری (لیست پیوست)

همه

طبق لیست

طبق لیست

قرار گرفتن نام و لوگو مشارکت کننده در کلیه اقلام چاپی

*

_

_

قرار گرفتن لوگو مشارکت کننده در کلیه اقلام چاپی

*

*

_

قرار گرفتن لوگو مشارکت کننده در برخی اقلام چاپی (طبق لیست)

_

_

*

قرار گرفتن تیزر تبلیغاتی حامی در لوح فشرده کنفرانس

*

_

_

قرار گرفتن یک صفحه تبلیغاتی در لوگوی حامی در لوح فشرده کنفرانس

*

*

_

قرار گرفتن لوگوی مشارکت در لوح فشرده کنفرانس

_

*

*

حضور مدیران در ردیف صندلی های VIP مقامات

دو نفر

_

_

حضور مدبران در ردیف های VIP سالن

چهار نفر

سه نفر

دو نفر

حضور افتخاری مدعوین در سالن اصلی

پنج نفر

چهار نفر

دو نفر

ارائه کانتر ویژه در بهترین مکان قابل ارائه در محل برگزاری

*

_

_

ارائه پیامک و ایمیل تبلیغاتی با محتوای مورد نظر حامی

طبق لیست پیوست

طبق لیست پیوست

طبق لیست پیوست

ارزیابی برندهای برتر اقتصاد مقاومتی و ارائه جایزه و تندیس ویژه

*

*

*

ارزیابی پروژهای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی- CSR- و حضور در امتیاز دهی و انتخاب برترین ها

*

*

*