آقای هیروشی اونو

   آقای هیروشی اونو  

کارگاه تخصصی سوژه ای به نام غذا

  توسط اساتید مطرح عکاسی برند و دنیای مد

پانل تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال برندینگ

    پانل تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال برندینگ

جناب آقای سید محمدعلی سیدابریشمی

 حضور جناب آقای سید محمدعلی سیدابریشمی به عنوان مهمان ویژه و سخنران پنل تخصصی برند مشترک...  

جناب آقای دکترجوادی پویا

  مشاور عالی رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات بانکداری اسلامی صدر

جناب آقای دکتر شهریار شفیعی

حضور جناب آقای دکتر شهریار شفیعی در کمیته علمی کنفرانس برند  

پانل تخصصی بانک ها و موسسات مالی

    برگزاری پانل تخصصی بانک ها و موسسات مالی 

جناب آقای دکتر غلامرضا تاج گردون

  حضور جناب آقای دکتر غلامرضا تاج گردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جمع سخنرانان کنفرانس بین المللی برند.

جناب آقای دکتر علیرضا زالی

حضور جناب آقای دکتر علیرضا زالی رییس محترم کل سازمان نظام پزشکی، در کمیته علمی نهمین کنفرانس برند.